Referenser

Tjänster

  • Interim Management
  • Företagsutveckling
  • Affärsutveckling
  • Försäljningsutveckling
  • Marknadsföring
  • Exportsatsningar
  • Produktutveckling
  • Tjänst & konceptutveckling
  • Organisationsutveckling
  • Styrelseuppdrag


Livsfilosofi och motto är "Se inte BAKÅT, var alltid UPPÅT och håll fokus FRAMÅT"


- Niclas Tidström

Tidvik

Your partner for industrial sales & marketing

Tidigare  arbetsgivare, uppdragsgivare & intresseorganisationer


Här visar vi ett urval av Niclas Tidström och Tidvik AB:s tidigare arbetsgivare, uppdragsgivare samt intresseorganisationer.

Välkommen kontakta oss för ett samtal om vilka paralleller som kan dras från nedanstående företag och branscher, hur de passar

in på ditt företags verksamhet. Och därmed se på vilket bästa sätt vi kan bistå dig och ditt företag till utveckling, ökad försäljning och framgång.


Niclas Tidström

Rådgivare & affärsutvecklingskonsult

Mobil 070-318 40 40 eller niclas.tidstrom@tidvik.com


Välkommen. Vi hör med stort intresse ifrån dig. Låt oss veta hur vi kan hjälpa dig och ditt företag.