Om oss

Tjänster

  •  Interim Management
  •  Företagsutveckling
  •  Affärsutveckling
  •  Försäljningsutveckling
  •  Marknadsföring
  •  Exportsatsningar
  •  Produktutveckling
  •  Tjänst & konceptutveckling
  •  Organisationsutveckling
  •  Styrelseuppdrag


Kontakt

» Ring 070-318 40 40

Tidvik

Your partner for industrial sales & marketing

Om företaget Tidvik AB


Tidvik AB är fokuserat på rådgivning och konsultation för små- och medelstora industriföretag och organisationer. Drivkraften är att genom företags- och affärsutveckling skapa tillväxt, ökad omsättning och lönsamhet för våra kunder. Tidvik AB jobbar såväl regionalt i Norrbotten som nationellt och internationellt.

VD och verksam i företaget är Niclas Tidström. Och det finns ett stort nätverk både nationellt och internationellt knutet till

Tidvik AB. Personer med lång erfarenhet av företagsledning och företagsutveckling.


Innan starten av Tidvik AB var Niclas VD vid Duroc Special Steel AB i Luleå. Dessförinnan försäljningschef inom Atlas Copco samt innehaft ett flertal ledande befattningar inom teknisk försäljning i Sverige och utomlands. Erfarenheterna finns inom teknisk och industriell försäljning nationellt och internationellt, produktion, produkt- och affärsutveckling, logistik, transport och personalledning.


Att jobba med företags- och affärsutveckling brinner vi för!


Vi har yrkesmässig erfarenhet av länderna; Sverige, Finland, Danmark, Frankrike, Tyskland, England, Belgien, Canada, USA, Indien och Sydkorea. Och vill hela tiden lära oss mer om ytterligare länder.


Vi agerar förtroendeingivande och kan som konsulter erbjuda er struktur och trygghet. Vi är intresserade av människor, möten och affärer. Vi är sociala, utåtriktade och trivs med att vara ett föredöme och stolta företrädare för den/de vi representerar. Vi har jobbat med både organisationer, företag och kommuner som kunder. Vi är vana förhandlare och duktiga föredragshållare för både små och stora grupper. Vi är transparenta, kommunikativa och informativa. Och vi har en glad, energigivande och positiv attityd.


Vad behöver just du och ditt företag hjälp med?

Varmt välkommen att kontakta oss.


Branscher & Industrier


Inom vilken bransch och industri är Du och Ditt företag verksamt?


De branscher Tidvik AB har erfarenhet av och verkar inom är:

• Stål- och Gruvindustrin

• Verkstadsindustrin

• Fordonsindustrin

• Grundläggning & Infrastruktur

• Pappers- & Cellulosaindustrin

• Transport & Logistik


De länder vi hittills har yrkesmässig erfarenhet av är; Sverige, Finland, Danmark, Frankrike, Tyskland, England, Belgien, Canada, USA, Indien och Sydkorea.

Och vi vill hela tiden arbeta med fler länder och fler branscher.


»  Vi lyssnar med stort intresse på hur vi kan hjälpa Dig & Ditt företag till utveckling och tillväxt

Utveckling av industri, teknik och försäljning


Vad krävs för att Du och Ditt företag ska  växa?


Industrin med dess teknik och utveckling, är viktigt för att driva Sverige och världen framåt. Att hela tiden jobba för att stärka teknikföretagens utveckling, produktion samt marknadsföring och försäljning är viktigt för att bibehålla regional och nationell konkurrenskraft.


Om det dessutom kan ske via kostnadseffektiva samarbeten mellan företag på regional, nationell eller internationell nivå så är det ännu bättre.


Tidvik AB kan här bistå som en partner för att hjälpa företag att hitta samarbetsformer för att bättre marknadsföra sina produkter och tjänster. Genom en förbättrad strategi för teknisk marknadsföring och att operativt kunna delta i våra kunders försäljning, är vi med och skapar möjligheter till ökad omsättning och tillväxt.


Vi gör det genom goda kontakter och bra samarbete med företag inom ett flertal intressanta branscher. Samt relationer och kontakter med flera viktiga nätverk inom företagsutveckling, näringslivsbolag, handelskammare och exportråd.


Vi agerar med mottot:

Tidvik - Your partner for industrial sales & marketing.

Tjänster


Vad behöver just Du och Ditt företag hjälp med?


Vi finns här för dig! Tidvik AB erbjuder små- och medelstora företag utveckling och tillväxt.


Tidvik AB erbjuder:

• Interim Management

• Företagsutveckling (strategiskt såväl som operativt)

• Affärs- & försäljningsutveckling (regionalt, nationellt, internationellt)

• Marknadsföring

• Handfast och konkret hjälp vid exportsatsningar

• Produkt- och tjänsteutveckling

• Organisationsutveckling

• Styrelseuppdrag


Kontakta oss gärna för inledande samtal om hur du och ditt företag kan utvecklas och växa.

Niclas Tidström och Tidvik AB har ett stort nätverk både nationellt och internationellt. Knutit till oss finns ett dedikerat antal nyckelpersoner och företag som, beroende på behov, kommer kunna utgöra resurs och specialistkompetens för att ge stöd, rådgivning och konsultation avseende de områden och tjänster Tidvik AB tar uppdrag inom. Personerna i fråga har lång erfarenhet av företagsledning och företagsutveckling.


     

        »   Kontakta oss på 070-318 40 40