Partnerskap

Behov av en kompanjon, partner, agent, delägare eller ny ägare vid generationsväxling?

Tidvik AB - din möjliga partner


Funderar du på att sälja ditt företag? Generationsväxling?

Behov av ny energi, engagemang och driv för att ta företaget

till nästa nivå? Eller söker du en kompetent partner som kan ha agentur och representera dina produkter?


Parallellt med konsultverksamheten är Tidvik AB lyhört och öppet för kompletterande agenturer, partnerskap, delägarskap och förvärv. Vi gör det via Tidvik Industri & Innovations Invest.

Med de personer och intressenter vi har i vårt nätverk kan vi utgöra en kompetent möjlig partner och förvärvspart. Företagen, eller produkterna/agenturerna, som vi eventuellt involverar oss i som potentiell ägare ska vara inom de branscher och områden där vi har erfarenhet, kompetens och en möjlighet att bidra till förvärvade företagets (-ens) fortsatta positiva utveckling.


Branscherna är med fördel;

• Underleverantörer till stål- och gruvindustri

• Verkstadsindustri

• Transport & Logistik

• Agenturer & Trading, import/export

• Fastigheter, fastighetsförvaltning


Pågående agenturer:

Agent/säljrepresentant/sales representative i Sverige för kanadensiska Konnek, www.2konnek.com.

Tjänster och mjukvara för att mellan kunder, leverantörer och tillverkare öka förmågan till ökad service, eftermarknad och att säkra reservdelsförsäljning. Välkommen att ringa 070-35 35 239, eller maila niclas.tidstrom@tidvik.com för ytterligare presentation av Konneks produkter och tjänster.


Bolag som Tidvik Industri & Innovations Invest är delägare i:

Sweden Mining Support AB med verksamhet inom bergsförstärkning för underjordsgruvor och tunnlar, med övervakning av säkerheten och bergsförstärkningen via SMART BOLT, en dynamisk bergbult med IoT-sensor.Norrpack AB i Umeå med verksamhet inom skyddsväskor, säljväskor och demoväskor med skräddarsydda inreden utifrån produkt- och kundbehov. Norrpack AB tillverkar och levererar även skräddarsytt emballage och skyltar. 

Har du intressanta projekt, produkter eller företag som stämmer in på ovanstående?

Välkommen kontakta Tidvik AB:s VD Niclas Tidström på 070-318 40 40 eller skicka ett mail på niclas.tidstrom@tidvik.com för inledande samtal.