Partnerskap

Behov av en kompanjon, partner, agent, delägare eller ny ägare vid generationsväxling?

Tidvik AB - din möjliga partner

 

Funderar du på att sälja ditt företag? Generationsväxling?

Behov av ny energi, engagemang och driv för att ta företaget

till nästa nivå? Eller söker du en kompetent partner som kan ha agentur och representera dina produkter?

 

Parallellt med konsultverksamheten är Tidvik AB lyhört och öppet för kompletterande agenturer, partnerskap, delägarskap och förvärv.

Med de personer och intressenter vi har i vårt nätverk kan vi utgöra en kompetent möjlig partner och förvärvspart. Företagen, eller produkterna/agenturerna, som vi eventuellt involverar oss i som potentiell ägare ska vara inom de branscher och områden där vi har erfarenhet, kompetens och en möjlighet att bidra till förvärvade företagets (-ens) fortsatta positiva utveckling.

 

Branscherna är med fördel;

• Underleverantörer till stål- och gruvindustri

• Verkstadsindustri

• Transport & Logistik

• Agenturer & Trading, import/export

• Fastigheter, fastighetsförvaltning

 

 

Har du intressanta projekt, produkter eller företag som stämmer in på ovanstående?

Välkommen kontakta Tidvik AB:s VD Niclas Tidström på 070-35 35 239 eller skicka ett mail på niclas.tidstrom@tidvik.com för inledande samtal.